Föräldrastöd, familjebehandling och anhörigstöd

Föräldrar, familjer, barn och unga kan få stöd från oss. Här finns föräldrarådgivare och familjebehandlare som erbjuder stödsamtal till föräldrar, föräldrakurser och familjebehandling. Barn som har anhöriga med missbruksproblem erbjuds gruppverksamhet för att tillsammans med andra i samma situation få hjälp med sina upplevelser.

I flikarna nedan kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Kika gärna på filmen för att få höra lite mer om kommunens föräldrastöd.

Ibland hamnar man i kniviga situationer och negativa mönster som förälder, man tycker att man har prövat allt och fantasin och orken tryter. Då kan det vara skönt att prata med någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och kunskap. Föräldrastöd i Lidköpings kommun erbjuder föräldrar samtal och föräldrakurser enskilt, digitalt och i grupp. Tveka inte att höra av dig!

Föräldrastöd till föräldrar med ungdomar 12-18 år – Källan

E-post: foraldrastod@lidkoping.se

Kontaktpersoner:

Frida Svensson, familjebehandlare, telefon: 0510-77 04 62

Föräldrastöd till föräldrar med barn 0-12 år – Lidköpings familjecentraler

Guldvingens familjecentral

Sara Sjömark, föräldrarådgivare
Telefon: 0510-77 04 18
E-post: sara.sjomark@lidkoping.se

Ågårdskogens familjecentral

Erika Burén, föräldrarådgivare
Telefon: 0510-77 18 77
E-post: erika.buren@lidkoping.se

Komet

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller din tonåring? Nya Kometkurser hålls regelbundet varje höst och vår.

NYHET – nu kan du också gå Komet via webben!

Vad är Komet?

Komet är en föräldrakurs där målet är att förbättra relationen och minska konflikterna mellan dig som förälder och ditt barn eller tonåring. Utbildningen sker på kvällstid i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare.

Hur går det till?

Föreläsningar varvas med filmer, diskussioner och praktiska övningar. Programmet bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel och verktyg för hur du kan bemöta ditt barn eller tonåring. Du som förälder får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Komet finns med inriktning på tonåringar 12-18 år. Kursen är kostnadsfri och man träffas en kväll i veckan. Det är åtta träffar för Komet tonår och elva träffar för Komet barn som även erbjuder barnvakt (dock ej under pandemin).

Vem kan delta?

Komet vänder sig till dig som har barn eller tonåringar som har ett utagerande beteende där det ofta blir konflikter och bråk mellan dig och hen. Du upplever att du ”kört fast” och behöver hitta nya sätt för att det ska fungera bättre hemma. Du är beredd att avsätta extra tid och kraft för att nå en positiv förändring.

Socialstyrelsen beskriver samspelsbaserade föräldraprogram som bäst metod för barn med ADHD, vid sidan av medicinering (ADHD hos barn och vuxna (2002). Socialstyrelsen).

När?

Varje termin, höst och vår, hålls Kometkurser av personal på Källan och familjecentralerna i Lidköpings kommun.

Kontaktperson

Frida Svensson
0510-77 04 62
frida.svensson3@lidkoping.se

iKomet – webbaserad föräldrautbildning

Nu kan vi erbjuda föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år att gå iKomet, en internetbaserad version av den uppskattade föräldrakursen Komet. Kursens fokus ligger på att stärka relationen och minska konflikterna mellan barn och föräldrar. iKomet består av sju avsnitt och pågår i tio veckor. Man knyts till en webbehandlare som man träffar enskilt vid fyra tillfällen, men i övrigt jobbar man hemifrån via iKomet-webben och med konkreta hemuppgifter med sitt barn.

Är du intresserad så hör av dig till Sara Sjömark, 0510-77 04 18, e-post: sara.sjomark@lidkoping.se

Trygghetscirkelns föräldraskap

Att vara förälder kan vara det svåraste jobb som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, men det är inte lätt att veta hur och ibland känner man sig inte så trygg själv. Trygghetscirkelns föräldraskap (Circle of Security – Parenting COS-P) är ett filmbaserat utbildningsprogram på åtta tillfällen. Det har utvecklats ur 50 års forskning om vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn att bli trygga och få god självkänsla. Trygghetscirkelns föräldraskap hålls av en utbildad ledare och ges i grupp med andra föräldrar eller enskilt. Som förälder får man hjälp att lättare få syn på sitt barns behov och man får samtala om och reflektera kring sitt eget föräldraskap.

Är du intresserad? Kontakta föräldrarådgivare Sara Sjömark, 0510-77 04 18,
e-post: sara.sjomark@lidkoping.se eller Erika Burén, 0510-77 18 77,
e-post: erika.buren@lidkoping.se

Tidigare år har kommunen erbjudit föräldrakursen Komet. I år är ni välkomna till föräldrakursen ABC. ABC är en lite mer komprimerad kurs än Komet. Den är fyra tillfällen och ges varannan vecka. Syftet med kursen är att förebygga och minska bråk och konflikter med våra barn. Till stor del handlar det om att öka den positiva samvaron och stärka relationen! Starka band mellan barn och vuxna är den bästa grunden för att växa upp till trygga självständiga individer.

Gruppträffarna hålls av utbildade gruppledare och man får ta del av forskning men också möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Föräldrakurs för föräldrar med barn 6-11 år

Tidigare år har kommunen erbjudit föräldrakursen Komet. I år är ni välkomna till föräldrakursen ABC. ABC är en lite mer komprimerad kurs än Komet. Den är fyra tillfällen och ges varannan vecka. Syftet med kursen är att förebygga och minska bråk och konflikter med våra barn. Till stor del handlar det om att öka den positiva samvaron och stärka relationen! Starka band mellan barn och vuxna är den bästa grunden för att växa upp till trygga självständiga individer.

Gruppträffarna hålls av utbildade gruppledare och man får ta del av forskning men också möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Vad är ABC

ABC är en föräldrakurs för att förebygga och minska bråk och konflikter mellan barn och föräldrar. Till stor del handlar det om att öka den positiva samvaron och stärka relationen.

Hur går det till?

Kursen är fyra tillfällen och hålls av utbildade gruppledare. Varje kurstillfälle har ett tema, Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Under kurstillfällena får man ta del av forskning, filmklipp och av varandras erfarenheter. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Vem kan delta?

Kursen riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-11 år.

Kontaktperson

Sara Sjömark
0510-77 04 18
sara.sjomark@lidkoping.se

Familjebehandling är hjälp som kan beviljas av socialsekreterare efter utredning av barnets/ungdomens behov. Utredning kan inledas efter ansökan eller anmälan gällande oro för barn. Ansökan görs till Myndighet Barn och unga, tel. 0510-771928. Mer information om ansökan finns här: Hjälp inom kommunen

Hjälpen riktar sig till såväl familjer med mindre bekymmer som till de familjer där det finns en omfattande oro och risk för negativ utveckling. Vi familjebehandlare som jobbar med detta träffar familjerna i vår lokal Källan, på Fiskaregatan 4 c, eller hemma hos familjerna. Vi kommer överens med familjen om hur vi kan arbeta tillsammans för att nå önskad förändring.

I familjebehandlingen använder vi oss av den gemensamma kunskap och erfarenhet vi skapat oss genom åren samt bland annat av följande metoder och arbetssätt:

Komet barn 3-11 år och Komet tonår 12-18 år bygger på att som förälder hitta fungerande sätt att kommunicera med sitt barn eller ungdom.

Förstärkt Komet 3-11 år vänder sig till föräldrar som av olika skäl kan behöva extra stöd för att tillgodogöra sig innehållet i en Kometkurs. Depression, stress, ADHD och annan psykisk ohälsa är exempel på svårigheter hos föräldrarna som kan göra det svårt att gå en vanlig Kometkurs. Här kan man även få hjälp med att hantera ilska och stress samt med att planera vardagen.

Tryggare barn är en kurs som ger verktyg till föräldrar att minska konflikterna med barnet i vardagen och behålla lugnet i situationer som kan bli svåra med barnet.

Marte Meo är en filmbaserad metod där syftet är att stödja och hjälpa föräldrar att se sitt barns behov och resurser och att kunna påverka samspelet med barnet i positiv riktning.

Miljöterapeutiskt arbete bygger på att behandlaren arbetar nära familjen och använder situationer i vardagen för att främja en positiv utveckling hos familjen genom att träna färdigheter och hitta nya fungerande sätt.

Trygghetscirkelns föräldraskap (COS-P) är en videobaserad föräldrakurs som ger föräldrar vägledning i hur de kan skapa trygghet hos sina barn genom att förstå barnens behov och reflektera över sig själva som föräldrar.

Funktionell familjeterapi (FFT) riktar sig till familjer med ungdomar i åldern 11-18 år. Målet är att familjen ska lära sig nya sätt att hantera olika situationer som uppstår. FFT vänder sig till familjer med ungdomar som är utåtagerande och där det finns problem med konflikter, skolk, kriminalitet, alkohol och droger.

Lösningsfokuserat arbetssätt handlar om att få hjälp med att skapa en detaljerad bild av hur man vill känna, tänka och samspela med andra i olika situationer i sitt liv. Man utgår ifrån att förändring sker lättare genom utveckling av det man redan kan än genom bearbetning av brister.

Parenting young children (PYC) är ett utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Programmet riktar sig till föräldrar som har barn som är yngre än sju år. Syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI kan användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar – TRYGGVE

Har du en förälder som berusar sig på alkohol, tabletter eller narkotika? Du är inte ensam, det finns hjälp och stöd! Man kan få prata om detta enskilt eller i grupp.

I Tryggvegruppen får du träffa andra som har det på ett liknande sätt och gruppledare som har kunskap kring missbruk och beroende.

I gruppen lär vi oss bland annat om hur alkohol och droger påverkar en familj och våra relationer och hur det känns att vara anhörig till någon med missbruksproblem.

Tryggve finns för dig som är mellan 7-19 år gammal.

Kontakta Alexandra Nordling 0510-771018, e-post: Alexandra.Nordling@lidkoping.se eller Moa Lilja 0510-770860, e-post: Moa.Lilja@lidkoping.se

Du som bor i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara eller Vara är välkommen att ta kontakt med familjerådgivningen i Lidköping.

Gå till Familjerådgivningens sida för att läsa mer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se