Samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter

Lidköping miljö och teknik har presenterat ett förslag till nya avfallsföreskrifter som nu ställs ut av Lidköpings kommun för samråd.

Avfallskärl

Vad är föreskrifter om avfallshantering?

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter om avfallshantering och i Lidköpings kommun utgör de lokala föreskrifterna del 1 i kommunens Renhållningsordning. Nya föreskrifter om avfallshantering ha nu tagits fram till följd av förändringar i nationell avfallslagstiftning som har skett sedan det senaste antagandet av Renhållningsordningen i Lidköpings kommun (KF 2019-09-30 § 159).

Ändringar i avfallslagstiftningen gäller bland annat förändringar i avfallsförordningen samt i producentansvaret och är ett led i att genomföra de reviderade EU-direktiven som finns på avfallsområdet. En stor del i förändringen är att det implementeras ett kommunalt ansvar för förpackningsavfall från hushållen och samlokaliserade verksamheter (när de har valt kommunal insamling), samt att matavfallsutsorteringen blir obligatorisk för alla. Föreskrifterna har bearbetats utifrån branschgemensamma dokument som finns på området och utifrån dessa gjort de lokala anpassningar som krävts.

Samråd och synpunkter på förslaget

Avfallsföreskrifterna är ute på samråd mellan den 7 juni och den 9 augusti 2024. Under denna period kan synpunkter lämnas. Förslaget finns tillgänglig på den här webbsidan eller på kommunens anslagstavla i Stadhuset, Skaragatan 8.

Alla synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 9 augusti till:

Postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING
E-post: samhalle@lidkoping.se

Skriv gärna i ämnesraden eller på kuvertet att det gäller ”Synpunkter på föreskrifter om avfallshantering”.

Samrådshandlingar

Kontakt

Sven-Eric Stenermark

Titel: Renhållningschef

E-post: sven-eric.stenermark@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se