PåÄngen med Ängen - innovation för bättre miljö

Vad är egentligen PåÄngen med Ängen? Och hur ska det nya reningsverket bidra till bättre vattenkvalitet och ökad resurs- och energieffiktivitet?

Tre teknologier utmanar traditionell reningsteknik

På Ängens ARV kommer det installeras avancerad avloppsreningsteknik som idag är ovanlig på svenska avloppsreningsverk. Det nya reningsverket utmanar den traditionella reningtekniken med innovativa lösningar för fosforåtervinning, läkemedelsrening och avskiljning av mikroplaster. Vi kallar det för "de tre teknologierna".

 • I det biologiska reningsteget binds fosforn i form av fosfat i biomassa hos bakterier och avskiljs på så vis från avloppsvattnet. Denna reningsmetod kallas Bio-P. En viss typ av bakterier (bio-P-bakterier) kan ta upp och lagra näringsrikt organiskt material i utbyte mot fosfat i en syrefri miljö.
 • När bakterierna sedan förs till en syrerik miljö kan de bryta ner den upplagrade lättillgängliga näringen med hjälp av syre, och ta upp mer fosfat än vad de lämnat ifrån sig. Genom att ta ut det bakterierika slammet, när bakterierna är ”fulla” med fosfat, uppnås biologisk fosforrening.
 • Det fosfatrika bioslammet förs till ett överskottslamlager där det återigen skapas en syrefri miljö för att få bakterierna att släppa ifrån sig fosfat till omgivande vatten.
 • Slammet förtjockas och går tillbaka till processen medan det fosfatrika vattnet förs till en struvitreaktor. Här tillsätts magnesiumklorid och natriumhydroxid som gör att fosforrik struvit fälls ut från vattenströmmen.
 • Struvit kan användas som gödselemdel på åkermark. På detta sätt förväntas cirka 30% av inkommande fosfor till reningsverket att avskiljas.

I avloppsvatten från hushåll finns rester av mikroföroreningar så som läkemedel, antibiotika och hormoner som vi har konsumerat. Normalt sett finns inte reningsprocesser på reningsverk som reducerar dessa ämnen. De enskilda substanserna i olika kombinationer påverkar ekosystem och djurliv negativt i sjöarna. På Ängens Arv kommer läkemedelsrening, i form av en ozonreaktor med efterföljande MBBR, finnas för att ta bort dessa mikroföroreningar.

 • Ozoneringssteget är en bassäng utformad likt en slalombana där ozon blandas in i avloppsvattnet i början. Vattnet sicksackar sig sedan fram genom bassängen för att ozonet ska få bra kontakttid med vattnet och hinna reagera med mikroföroreningarna.
 • När ämnena kommer i kontakt med ozonet bryts de ned till mindre molekyler utan samma effekt som huvudsubstansen.
 • Vattnet förs sedan till en MBBR, en bassäng fylld med biobärare där bakterier växer och konsumerar restprodukterna som skapas vid ozoneringen.

Mikroplaster i avloppsvatten kommer främst från tvätt av kläder. Reningsverk idag avskiljer största mängden mikroplaster från avloppsvatten med befintlig rening men den minsta och sista fraktionen är svår att rena bort. Genom att välja skivfilter som efterpoleringssteg kommer även den svåravskilda fraktionen mikroplast gå att rena i större utsträckning. Skivfilter består av flera skivor på rad. På dessa skivor sitter ett filtermaterial med en viss porstorlek som förhindrar partiklar och fibrer från att passera tillsammans med avloppsvattnet genom filtret. Materialet som fastnar på filtret spolas bort och avloppsvattnet är rent nog för att släppas till Lidan. Genom att tillsätta fällningskemikalie innan filtret bildar den resterande fosforn i avloppsvattnet flockar som avskiljs ihop med mikroplasterna.

PåÄngen - Hållbar avloppsrening och förbättrad vattenkvalitet

I dagsläget släpps renat avloppsvatten från det befintliga avloppsreningsverket ut i Lidans utlopp, strax innanför där pirarmarna går ut i Vänern. När Ängens avloppsreningsverk är på plats kommer det renade avloppsvattnet istället att släppas ut ett par kilometer upp i Lidan, vid Ågårdsbron.

Vänern - källa till dricksvatten för tusentals människor

Både nu och i framtiden kommer vattnet att blandas upp med Lidans vatten för att senare blanda sig med vattnet i Kinneviken och Vänern. Från Vänern rinner vattnet via Göta Älv till havet. På vattnets väg till havet finns flera kommuner som precis som vi i Lidköping tar sitt dricksvatten från Vänern och Göta Älv. Bara det i sig är ett skäl nog till att rena avloppsvattnet.

Djur och växter i och i anslutning till våra sjöar

Men det är också viktigt att vi inte förorenar vattnet för fiskar, musslor och alla andra djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Dessa organismer kan vara mycket små och därför vara betydligt känsligare än vi människor.

Andra saker som reglerar varför vi måste rena avloppsvattnet:

 • Olika former av gränsvärden som vi ska förhålla oss till. De fastställs av olika myndigheter, ofta med grund i EU-lagstiftning.
 • För att kunna tillverka dricksvatten finns det en rad olika gränsvärden för vattenkvaliteten.
 • Miljökvalitetsnormer som beskriver en miniminivå på kvaliteten i en vattenförekomst (exempelvis Vänern).
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se