Landsbygdsutveckling

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Viktigt för landsbygdens utveckling

Några saker som Lidköpings kommun tycker är viktigt för landsbygdens utveckling är att:

  • Varierat boende i attraktiva miljöer
  • God miljö
  • Möjlighet till en hållbar livsstil
  • Ett varierat och hållbart näringsliv
  • Attraktivt utbildningsutbud
  • Attraktivt fritidsutbud
  • Nöjda medborgare

Leader ger stöd till satsningar som utvecklar landsbygden. Begreppet står för lokal ledd utveckling och är en metod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020. Lidköpings kommun har beslutat att fortsatt delta i samarbetet även under kommande programperiod 2021–2027.

Leader Nordvästra Skaraborg verkar i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Är du med i en förening, driver ett företag eller ingår i ett nätverk och har en idé som utvecklar landsbygden i samarbete med andra, så kan Leader vara något för dig. Metoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Har du en projektidé som skapar lokal utveckling kan du söka stöd hos Leader.

Leader Nordvästra Skaraborg - Leader Nordvästra Skaraborg (leadernvskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

Leader i nordvästra Skaraborg jobbar inom tre områden:

  • Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet
  • Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande
  • Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

Leader Nordvästra Skaraborg har visionen: "Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se