Bidrag till lokal utveckling

Bidrag för utvecklingsprojekt från Leader Nordvästra Skaraborg och Fiskeområde Vänern för föreningar, företag och organisationer.

Fyra EU-fonder

I Sverige finansieras verksamhet och projekt inom lokalt ledd utveckling (Leader) från fyra EU-fonder. Det betyder att det går att söka pengar till olika slags projekt. De fyra fonderna är landsbygdsfonen för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

Sammanlagt finns det under programperioden 58,5 miljoner kronor inom Leader Nordvästra Skaraborg och 13,7 miljoner kronor inom Fiskeområde Vänern för att stärka konkurrenskraften genom lokalt ledd utveckling. Lidköpings kommun är en medfinansiär och stödjer aktivt arbetet i Leader Nordvästra Skaraborg och Fiskeområde Vänern.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se