Korttidsvistelse och växelvård

Galeasen ligger vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Här stödjer vi dig som behöver korttidsvård. Vi planerar stödet efter dina behov och sätter tillsammans med dig upp mål för din vistelse.

Hos oss finns två enheter, en för korttidsvård och en för växelvård, och här kan du bo under en viss tid. Du kan exempelvis bo hemma en period och sedan vistas en tid på Galeasen. Du kan också ha behov av korttidsvård för att vi ska kunna utreda om det behövs andra insatser i din bostad eller om du har behov av ett särskilt boende. Korttidsvård kan även fungera som en avlösning för anhöriga.

Telefonnummer till Galeasen

Adress: Tallskogsvägen 2, 531 51 Lidköping

Enhet Korttid 0510-77 10 89
Sjuksköterska 0510-77 11 53 eller 77 11 54

Enhet Växelvård 0510-77 11 09
Enhetschef Galeasen 0510-77 10 88

Det bedrivs även korttid- och växelvårdverksamhet inom Demenscentrum.

Galeasen är en korttidsenhet vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Hos oss kan du vistas under en viss tid av olika anledningar. För att komma till korttiden behöver du ett biståndsbeslut. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering.

För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Galeasen med kontaktmannagrupper. Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. Vi har fyra grupper med olika färgkodning som man ser på våra namnskyltar. I varje grupp finns tre eller fyra undersköterskor som ansvarar för just dig under din korttidsvistelse. Till varje kontaktmannagrupp finns en sjuksköterska med samma färgkodning. I teamet ingår även arbetsterapeut, rehabassistent och sjukgymnast/fysioterapeut.

Syfte med korttidsboende

  • Ge avlösning för närstående
  • Erbjuda växelvård för dig som vårdas av närstående
  • Få tid att utreda om du åter kan bo i ditt eget hem efter en sjukhusvistelse eller om du behöver plats på ett äldreboende
  • Ge dig omvårdnad medan du väntar på en plats i äldreboende.

Vem kan få korttidsvård?

För att du ska få korttidsvård behöver du ett beslut från en av våra biståndshandläggare. Ibland kan du istället för korttidsboende erbjudas en plats på ett äldreboende.

Var ligger Galeasen?

Du hittar oss i direkt anslutning till Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping.

På Galeasen finns en särskild enhet för växelvård. Hit kan du komma regelbundet och växla dessa perioder med att bo i ditt eget hem. Växelvården finns till för att ge avlösning till en anhörigvårdare eller för dig som regelbundet behöver byta hemmiljö för att samla kraft och få socialt umgänge.

Individuella insatser

På Galeasen planerar vi din hjälp efter dina behov och möjligheter. Vi sätter tillsammans upp ett mål för din vistelse.

Kontaktmannaskap

För att såväl du som anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi med kontaktmannaskap. Din kontaktman fungerar som din förlängda arm i de situationer då du behöver hjälp och stöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se