Tillgänglighets- och bemötandepriset

Lidköping ska vara en kommun för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator, torg och offentliga platser, och även i offentliga lokaler, butiker och restauranger. För att uppmärksamma de företag som anstränger sig för att skapa god tillgänglighet och gott bemötande har vi ett tillgänglighets- och bemötandepris.

En hedersutmärkelse

Priset delas ut varje år till ett företag som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla och som dessutom har ett bra bemötande och visar respekt för allas olika behov. Priset är en hedersutmärkelse och en del av arbetet med tillgängligheten i kommunen.

Nominera till tillgänglighets- och bemötandepriset
Vilka kriterier gäller?

Pristagare utses efter en sammanvägning av indikatorer på områden som berör tillgänglighet och service.

Vi fokuserar särskilt på:

  • framkomlighet
  • produkt- och serviceinformation
  • bullernivåer
  • änsyn till personer som har problem med allergier eller överkänslighet
  • bemötande av gäster och kunder

Funktionshinderrådet utser pristagaren.

Tidigare vinnare

  • 2018: Restaurang 1934
  • 2017: Hjälpmedelsteknik Lidköping
  • 2015: Clas Ohlsson
  • 2014: Assbecks
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se