Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanentbostad för att kunna bo kvar kan ansöka om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS (2018:222).

Det här kan du få hjälp med

Bidrag kan beviljas för att du ska kunna klara din vardag så självständigt som möjligt, till exempel att förflytta dig inomhus och ta dig in i och ut ur bostaden. Bidraget kan du få för att anpassa fasta funktioner. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller anpassa din duschplats. Utanför bostaden kan det finnas behov av att montera ramper eller installera en dörrautomatik.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. En annan förutsättning är att ditt behov är långvarigt eller bestående. Tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag.

Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden. Möjlighet att få bidrag när du köper och byter bostad är begränsad. Som funktionsnedsatt förväntas att du väljer en bostad som kräver så lite anpassning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

Du ansöker om bostadsanpassning via självservice. Länk till annan webbplats.

Följande bilagor ska du bifoga med din ansökan

  • Intyg från medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka behoven av bostadsanpassning. Det kan vara avgörande för beslutet om bidrag.
  • Ägare medgivande, om du inte själv äger sin bostad.
  • Fullmakt Om du saknar förmåga att själv driva sitt ärende
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se